Grote materialen zoals friteuses, barbecues, ovens, koelingen en dergelijke moeten steeds proper en door u gereinigd zijn bij teruggave. Indien dit niet het geval is, rekenen wij een toeslag van € 10,00 aan per machine. Kleine materialen zoals bestekken, porselein en glazen moeten gespoeld zijn. Anders rekenen wij hiervoor een toeslag van 4 cent per stuk aan. Voor glaswerk gebruikt om etensresten in te serveren, geldt een apart tarief. Gelieve alle producten steeds terug in de juiste bakken te sorteren zoals door ons aangeleverd. Glazen met de opening naar onder in de corresponderende glazenbakken. Wij nemen geen materialen die niet van ons zijn mee, noch uw afval. Gelieve het linnen goed uit te schudden zodat er geen restanten meer aanwezig zijn. Wij verzorgen de reiniging van het linnen, deze kost is inbegrepen in de huurprijs van het linnen.