Een goede communicatie met de klant betreffende leveringsadres en leveringsomstandigheden (lift, verdieping, loopafstand, eventuele belemmeringen voor goederentransport) stelt ons in staat onze transportservice op maat te coördineren. Deze afspraken zijn belangrijk voor u, voor de volgende klanten en voor ons.

Transporttarieven

Het transport wordt gerekend aan € 1,25 per km., met een minimum van € 45,00 excl. btw per rit (levering of ophaling van het materiaal). Inclusief een laad-en lostijd van 15 minuten.
U kan de transportkosten zelf berekenen door de afstand van ons adres naar het leveringsadres te vermenigvuldigen met 5 en er € 15,00 bij te tellen.
Er is steeds een minimum van € 90,00 excl. btw voor levering en ophaling van de materialen. Alle transporten binnen een straal van 15 km rondom onze vestiging bedragen €45,00 excl. btw. per rit.

Vervoerskosten = kosten voor de levering, dus niet de opbouw en afbraak! De plaats waar wij het materiaal afzetten = de plaats waar wij het materiaal terug ophalen.

De plaats van levering moet gemakkelijk toegankelijk zijn en bereikbaar met de vrachtwagen, palletwagens en transportkarren.

Afwijkende locaties: Alle leveringen en ophalingen die afwijken (onstabiele ondergronden zoals grind, gras, zand... of op een verdieping) dienen altijd vooraf schriftelijk aangevraagd te worden zodat we samen met u kunnen bekijken wat er al dan niet mogelijk is.

Vooruitbetaling: Als het materiaal geleverd moet worden, vragen wij om het aan u doorgegeven bedrag + huurwaarborg uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van uw huurperiode over te schrijven op onze rekening BE15 4029 1572 2130 met vermelding van uw bestelbonnummer en het betalingsbewijs door te mailen naar info@schoetersrental.be.
Of u kan tot 3 werkdagen dagen voor ingang van uw huurperiode komen betalen in onze kantoren te Wilrijk. Anders kunnen wij niet tot levering overgaan.
Indien de laad- of lostijd meer dan 15 min. per persoon bedraagt, wordt een supplement gerekend van € 10,00 excl. btw per begonnen kwartier, per persoon.

Administratiekosten: € 6,00 excl. btw indien netto huur lager dan € 50,00