Bestellingen die door u afgehaald worden en doorgegeven zijn voor 8u00 's ochtends staan klaar vanaf 13:30u
Later ingevoerde bestellingen staan de volgende werkdag klaar.

!! Uw bestelling is pas finaal nadat u van ons een orderbevestiging ontvangen heeft.
In het begeleidend schrijven zal u alle informatie omtrent afhaling en retour terugvinden. Voor verdere vragen kan u ons steeds per telefoon of contactformulier bereiken.

Hoe sneller u bestelt, hoe meer zekerheid op beschikbaarheid van de geselecteerde producten. Zeker in drukke periodes!
Indien mogelijk verzoeken wij u om ten minste een week op voorhand te bestellen indien uw bestelling door Schoeters Rental geleverd moet worden.

Voor verdere vragen kan u ons steeds per telefoon, mail of contactformulier (geen bestellingen plaatsen via het contactformulier!) bereiken.

Onze facturen dienen betaald te worden bij afhaling of mits vooruitbetaling via overschrijving :
Bij afhaling van uw bestelling op ons kantoor te Wilrijk kan u cash of met bankcontact betalen. Wij aanvaarden geen kredietkaarten
Bij levering gebeurt de betaling via overschrijving, dan wel contant of Bancontact op het kantoor, minimum 3 dagen voor de levering.
Bij overschrijving moet altijd een betalingsbewijs doorgestuurd worden naar info@schoetersrental.be.

Gehuurde goederen worden niet meegegeven of geleverd zonder volledige betaling.

Bekijk zeker de voorwaarden op onze leveringspagina.

Dit is niet mogelijk.

Als het materiaal geleverd moet worden, vragen wij om het aan u doorgegeven huurbedrag + waarborg + vervoerskosten minimum 3 werkdagen voor aanvang van uw huurperiode over te schrijven en het betalingsbewijs door te mailen naar info@schoetersrental.be
of u kan tot 3 werkdagen dagen voor ingang van uw huurperiode komen betalen in onze kantoren te Wilrijk.

Bij twijfel kan u ons ook contacteren via het contactformulier of op het nummer 03 830 23 79

Vervoerskosten = kosten voor de levering, dus niet de opbouw en afbraak! Inclusief een laad-en lostijd van 15 minuten.
Indien de laad- of lostijd meer dan 15 min. per persoon bedraagt, wordt een supplement gerekend van € 10,00 excl. btw per begonnen kwartier / per persoon.
De plaats waar wij het materiaal afzetten = de plaats waar wij het materiaal terug ophalen.
Indien u hulp nodig heeft bij de plaatsing van materialen, kan u dit vooraf schriftelijk aanvragen.
De plaats van levering moet gemakkelijk toegankelijk zijn en bereikbaar met de vrachtwagen en transportkarren.

Afwijkende locaties Alle leveringen en ophalingen die afwijken (op onstabiele ondergronden zoals grind, gras, zand.. of op een verdieping) dienen altijd vooraf schriftelijk aangevraagd te worden door u zodat we samen met u kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn.
De prijzen vermeld op onze website worden per stuk opgegeven voor een huurperiode van 1 tot 3 opeenvolgende werkdagen of een weekend (vrijdag-maandag).
Zo beschikt u over het materiaal de dag voor uw event, de dag van het event en de dag na het event.
Voor langere huurperiodes kan u een afzonderlijk prijsbestek worden aanvragen.
Huurperiode 3-4 werkdagen = huurprijs +30 %
Huurperiode 1 week= huurprijs +50%

Alle huurprijzen, opgegeven op onze site www.schoetersrental.be en/of de bestelbon, zijn exclusief btw.
Bijkomende kosten (zoals transportkosten, administratiekosten en de huurwaarborg) worden u in de orderbevestiging meegedeeld.

Grote materialen zoals friteuses, barbecues, ovens, koelingen en dergelijke moeten steeds proper en door de huurder gereinigd zijn bij teruggave.
Indien dit niet het geval is, wordt een supplement van €10,00 per machine aangerekend.
Kleine materialen
zoals bestekken, porselein en glazen moeten degelijk gespoeld zijn. Anders rekenen wij hiervoor een supplement aan. Voor glaswerk gebruikt om etensresten in te serveren, geldt een apart tarief.

Gelieve alle producten steeds terug in de juiste bakken te sorteren zoals door ons aangeleverd. Glazen met de opening naar onder in de corresponderende glazenbakken.

Wij nemen geen materialen mee die niet van ons zijn, noch uw afval.

Gelieve het linnen goed uit te schudden zodat er geen restanten meer aanwezig zijn. Wij verzorgen de reiniging van het linnen, deze kost is inbegrepen in de huurprijs van het linnen.

Aanhangwagens en pick-ups zijn toegelaten enkel voor het vervoer van tafels, banken en stoelen indien deze voldoende gefixeerd (met spanriemen bv.) en beschermd (met dekens, afdekdoek..) kunnen worden.
Kleine materialen -zoals porselein, glazen en bestek - mogen niet in aanhangwagens vervoerd worden (kans op breuk of verlies).
Thermostaten van friteuses, koelingen en diepvriezers kunnen stuk gaan bij schokken. Indien u deze met een aanhangwagen vervoert is dit op eigen risico, eventuele schade wordt aangerekend.

Schoeters Rental behoudt zich het recht om materialen niet mee te geven indien deze door u niet op een gepaste en veilige manier vervoerd kunnen worden.

Uw bestelling aanpassen of annuleren kan kosteloos tot uiterlijk twee werkdagen (voor 12h00!) voor de afgesproken dag van ophaling / levering voor de producten die we op stock hebben.
Voor ingehuurd materieel worden bij annulatie de gemaakte kosten altijd in rekening gebracht.

Gelieve elke wijziging aan uw bestelling schriftelijk aan te vragen met vermelding van uw bestelbonnummer, tot uiterlijk twee werkdagen (voor 12h00) voor ingang van de huurperiode. U kan antwoorden op de orderbevestiging die u van ons per mail ontvangen heeft of een bericht sturen naar info@schoetersrental.be
Aanpassingen na deze termijn zijn niet meer mogelijk indien uw bestelling door ons geleverd wordt.
Indien u uw bestelling zelf ophaalt, zal er voor aanpassingen na deze termijn een administratiekost aangerekend worden.

Laat het ons even weten via het opmerkingenveld tijdens uw bestelling of per mail of via het contactformulier of per telefoon.

Vermeld ook of de plaats van levering en ophaling voorzien is van een goederenlift geschikt voor de gehuurde goederen.

Is er sprake van een smalle doorgang? Dan nemen we bijvoorbeeld een plooitafel mee en passen we de bestelling aan aan uw situatie. Geef zoveel mogelijk info mee, zodat onze chauffeur de situatie juist kan inschatten.

Bij levering is het eerste kwartier gratis, eventuele extra tijd wordt per begonnen kwartier, per persoon aangerekend. Kijk onderaan onze webpagina bij 'Levering' voor meer informatie.


Kijk direct na of alle toestellen werken en of er eventueel schade is aan producten. Hoe sneller u dit vaststelt, hoe beter.

Onze klanten worden daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons uiterlijk binnen de twee uur na de inontvangstneming ervan te verwittigen indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld.
Zulke verwittiging kan enkel schriftelijk gebeuren aan info@schoetersrental.be vergezeld van het nodige fotomateriaal.

Indien u een probleem met de werking van een toestel ervaart, contacteert u ons op het nummer 03 830 23 79 (tijdens onze openingsuren), via info@schoetersrental.be of via het contactformulier.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse huurperiode, ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd.
Zodra de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld aan de huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake.

Melding van schade, breuk of tekorten worden na inlevering van de gehuurde goederen niet meer aanvaard.