Kijk direct na of alle toestellen werken en of er eventueel schade is aan producten. Hoe sneller u dit vaststelt, hoe beter.

Onze klanten worden daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons uiterlijk binnen de twee uur na de inontvangstneming ervan te verwittigen indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld.
Zulke verwittiging kan enkel schriftelijk gebeuren aan info@schoetersrental.be vergezeld van het nodige fotomateriaal.

Indien u een probleem met de werking van een toestel ervaart, contacteert u ons op het nummer 03 830 23 79 (tijdens onze openingsuren), via info@schoetersrental.be of via het contactformulier.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse huurperiode, ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd.
Zodra de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld aan de huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake.

Melding van schade, breuk of tekorten worden na inlevering van de gehuurde goederen niet meer aanvaard.